Język i kultura niemiecka w
Dreźnie - we “Florencji nad Łabą“
Poznanie języka i kultury niemieckiej w Dreźnie -
"Florencji nad Łabą" to przeżycie jedyne w swoim
rodzaju. Stolica Saksonii oferuje idealną atmosferę
krajobrazową i kulturalną dla niezapomnianego
pobytu. Szybko zapoznasz i zaprzyjaźnisz się tutaj z
otwartymi i miłymi mieszkańcami Drezna. Kästner
Kolleg, pierwszorzędna szkoła, która należy do
najlepszych w mieście, czeka na Ciebie, aby na
pewien czas stać się Twoim drugim domem i
rodziną.
Drezno, perła wschodnich Niemiec, posiada wiele
zabytków i bogatą tradycję kulturalną. W czasie
jego 800-letniej historii, przede wszystkim za
panowania Augusta Mocnego, powstały tu znane
na całym świecie symbole tego miasta jak
Zwinger ze sławnymi na cały świat galeriami
obrazów i muzeami, odbudowany niedawno
kościół Frauenkirche, porcelana Miśnieńska czy
też zamek Pillnitz. Barokowa panorama miasta
otoczona jest zapierającym dech w piersiach
krajobrazem wzdłuż rzeki Łaby, który rokrocznie
przyciąga tysiące turystów i dzięki któremu
Drezno zyskało sobie nazwę "Florencji nad Łabą".
Także różnorodność naukowa Drezna budzi
podziw. Oprócz Uniwersytetu Technicznego
(„Excellence
university”),
gdzie
m.in.
wynaleziono kolorowy telewizor, znajdują się tu:
sławna Wyższa Szkoła Muzyczna, Szkoła Tańca
Palucca jak również Akademia Sztuk Pięknych -
szkoły znane na całym świecie i odwiedzane
przez ponad 35.000 studentów z Niemiec i z
zagranicy.
Po północnej stronie Łaby leży kosmopolityczna
część miasta: Drezno-Neustadt (Nowe Miasto), z
niezliczonymi małymi galeriami, księgarniami,
teatrami, kolorowymi domami i ogrodami.
Wieczorami spotykają się tutaj młodzi ludzie
wszelkich kultur i bawią się w stylowych knajpkach,
kafejkach ulicznych, przytulnych barach lub
międzynarodowych restauracjach... a w ciepłe
letnie noce nawet ulice zamieniają się w miejsca
imprez.
Czy wiesz, że najbardziej znany pisarz Drezna,
Erich Kästner, tutaj właśnie spędził dzieciństwo?
Tutaj znajduje się też Kästner Kolleg, który
przejął motto pisarza: „Es gibt nichts Gutes:
Außer man tut es.“ ("Dobro należy po prostu
czynić.")
Highlights DREZNA:
- stolica landu Saksonia, perła wschodnich Niemiec,
- położone w sercu Europy, obok Berlina, Pragi i
Warszawy,
- kosmopolityczna metropolia z pięcioma
uniwersytetami i różnorodną sceną kulturalną
- 800-letnia tradycja w zakresie sztuki, nauki i
kształcenia,
- szybko rozwijające się centrum badań w
dziedzinach hightech i produkcji mikrochipów,
- ponad 100 km dróg rowerowych i szlaków
turystycznych wzdłuż Łaby i w Parku Narodowym
"Saska Szwajcaria"

O Kästner Kolleg
Kästner Kolleg został założony w roku 1998 i jest
dzisiaj nowoczesną szkołą językową średniej
wielkości, zaliczającą się do prowadzących szkół
Drezna. Prywatna i miła atmosfera w naszej
szkole to prawdziwa alternatywa wobec
masowego nauczania w wielkich instytucjach.
Kästner Kolleg chciałby na niezapomniany czas
stać się Twoim drugim domem. Dzięki otwartości
i gościnności drezdeńczyków nawiązywanie
nowych interesujących znajomości - a tym
samym szybka nauka języka przyjdzie Ci
niezwykle łatwo.
Dodatkowy program wycieczkowy i kreatywne
projekty naukowe jak np. "niemiecki - na
zewnątrz" pozwolą Ci poznać miasto i jego
mieszkańców, ich język i kulturę.
Zadowolenie naszych uczniów polega na prostej
regule: „najwyższa jakość nauczania + serwis +
rozrywka = szybkie postępy w nauce“.
Kästner Kolleg jest uznaną instytucją wyższej
użyteczności społecznej, w której wszyscy
członkowie
wspólnie
biorą
udział
w
podejmowaniu ważnych decyzji.
Kästner Kolleg jest instytucją akredytowaną
przez Federalny Urząd do spraw Migracji i
Uciekinierów (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) jako instytucja przeprowadzająca
kursy integracyjne sponsorowane przez państwo.
Oprócz tego jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym
TELC oraz członkiem TANDEM
®
International.
O Kästner Kolleg
W naszej szkole czeka na Ciebie 10 fachowo
wyposażonych klas, biblioteka z pracownią
komputerową (DSL/WLAN) i kafeteria w pobliżu
parku Alaunpark, zielonej oazy w dzielnicy sztuki
„Neustadt“ z jej licznymi knajpkami, kafejkami,
kinami, teatrami, galeriami i wieloma
interesującymi ludźmi Bez problemu dotrzesz do
nas środkami komunikacji publicznej.
Jakość
Jako
członek
TANDEMŇ
International
(www.tandem-
schools.com)
jesteśmy
sprawdzani co do jakości naszych
kursów. Nasz znak jakości
gwarantuje naszym uczniom i partnerom
najwyższej jakości lekcje, serwis i zakwaterowanie.
Kursy języka niemieckiego od 1998
Na kursie języka niemieckiego w Kästner Kolleg już
od pierwszej godziny lekcyjnej będziesz mówił po
niemiecku! Uczymy języków za pomocą metody
komunikatywnej, lekcje niemieckiego odbywają się
wyłącznie w języku niemieckim, stosujemy metodę
ciągłych symulacji sytuacyjnych i ról. Podczas nauki
dysponujemy najnowszymi podręcznikami oraz
najnowocześniejszymi
mediami.
Dodatkowe
projekty dotyczące geografii i kultury Niemiec oraz
wspólna rozrywka pozytywnie uzupełniają proces
nauki.

W Kästner Kolleg przez cały rok możesz brać udział
w kursach wszystkich poziomów zaawansowania od
„0“-początkujących aż po przygotowanie do
studiów w Niemczech, na poziomach od A1 do C2
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Oprócz tego przygotowujemy do
ważnych egzaminów językowych takich jak B1, B2,
C1, DSH, TestDaF i ZD/ DTZ.
Kilka przykładów z naszego programu
kursów 2014
Kurs intensywny "Standard 25"
Grupa wiekowa
od 16 lat
Treść kursu
ogólne umiejętności językowe
Czas trwania
kursu
1 do 50 tygodni
Terminy
poniedziałki | nie przed 23.6. -
12.9.2014 (patrz: „Kursy
wakacyjne”)
Początkujący,
A1.1
3.2.; 3. + 31.3.; 28.4.; 26.5.;
15.9.; 13.10.; 10.11.; 8.12.
Poziomy kursu
od początkujących (A1) do
zaawansowanych (C2)
Plan lekcji
09.30 do 14.00, od poniedziałku do
piątku
Lekcje
25 lekcji po 45 minut + sala
samodzielnej nauki języków
Wielkość grupy
średnio 8 studentów (maks. 12)
Czas wolny
2 rozrywki na tydzień | na życzenie
weekendowe wycieczki
Zakwaterowanie
rodzina goszcząca | mieszkanie
studenckie (WG) | mieszkanie
Opis kursów
Poziomy podstawowe
W trzech poziomach podstawowych (A1 – B1)
naszego standardowego intensywnego kursu uczysz
się w równym stopniu rozumienia tekstu i
rozumienia ze słuchu, wymowy, gramatyki,
sprawności pisania i podstawowego słownictwa.
Ustawicznie kładziemy nacisk na użycie języka w
formie ustnej i porozumiewanie się w życiu
codziennym.
Poziomy średniozaawansowane
W poziomach średniozaawansowanych (B2-C2)
systematycznie
poszerza
się
słownictwo
podstawowe i gramatykę oraz sprawności językowe,
przy czym priorytetami są swobodne wyrażanie się i
zróżnicowany uzus językowy w mowie i piśmie.
Poziomy językowe i zakres kursów
Każdy z poziomów językowych (A1, A2 itd.)
obejmuje 8 tygodniowy intensywny kurs
standardowy (= 200 lekcji), pozdzielony na dwa
moduły po 4 tygodnie (= 100 lekcji). Jeżeli
chciałbyś regularnie zacząć lub zakończyć kurs,
powinieneś wziąć pod uwagę daty rozpoczęcia
poszczególnych modułów. Możesz również w
każdym czasie zacząć lub opuścić kurs.
Typowy dzień nauki
„Intensywny kurs niemieckiego 25“ zaczyna się o
godz. 09:30. Podczas przerw od godz. 11.30 do
12.00 i od 13.00 do 13.15 możesz odpocząć w parku
obok szkoły, zafundować sobie napój w naszej
kawiarni, odebrać e-maile lub porozmawiać z
przyjaciółmi.
Ponadto podczas działań rekreacyjnych masz
jeszcze możliwość zastosowania czego się nauczyłeś
do tej pory, możesz również wypożyczyć film w
naszej bibliotece multimedialnej lub surfować w
internecie.
Wszystko oczywiście wliczone w cenę kursu. W
weekendy jeździmy na wycieczki, podczas których
możesz poznać Saksonię, Berlin lub Pragę.
Po kursie
Po trzech poziomach podstawowych (A1, A2, B1)
jesteś optymalnie przygotowany do egzaminu B1
(ZD/DTZ). Egzamin możesz zdawać u nas. Jesteśmy
dumni z ponad 95 % zdanych egzaminów. Tuż potem
możesz oczywiście kontynuować kurs na poziomie
średniozaawansowanym
(B2,
C1,
C2)
i
przygotowywać się do egzaminów.

„Wakacyjny kurs intensywny 30“*
*Kurs ten można również zarezerwować z 25 x 45 min.
lekcjami w tygodniu
Grupa wiekowa
od 16 lat
Treść kursu
ogólne umiejętności językowe +
konwersacja
Czas trwania kursu 1 do 12 tygodni
Terminy kursu
od 23.6. - 12.9.2014 w poniedziałki
Start modułu na: www.sprachenmobil.com
Początkujący
→ zobacz „Wakacyjny kurs
intensywny 25"
Poziomy kursu
poziom średniozaawansowany
niższy (A2) do zaawansowany (C2)
Plan lekcji
od godz. 09.30 do 15.30,
poniedziałek - piątek
Lekcje
30 lekcji po 45 min. + sala
samodzielnej nauki języków
Uczestnicy
średnio 8 studentów (maks. 12)
Czas wolny
5 aktywności na tydzień + wycieczki
co drugi weekend
Zakwaterowanie
rodzina goszcząca | mieszkanie
studenckie (WG) | mieszkanie
Opis kursu
Jeśli chcesz jak najszybciej osiągnąć maksymalne
wyniki w nauce i jeżeli posiadasz już trochę
wiadomości wstępnych z języka niemieckiego,
polecamy Ci nasz „Kurs wakacyjny” z 6 lekcjami
codziennie. Obok urozmaiconych przedpołudnio-
wych lekcji języka, kurs zawiera 5 popołudniowych
konwersacji po 45 minut, podczas których jesteś
zmobilizowany do aktywnego udziału oraz
praktycznego zastosowania i pogłębienia nowo
nabytych umiejętności językowych
Podczas projektów dotyczących kulturo- i
krajoznawstwa wyszukujesz razem z Twoimi
międzynarodowymi
przyjaciółmi
z
kursu
pasjonujące i aktualne tematy i samodzielnie
przygotowujecie prezentacje – oczywiście zawsze
przy wsparciu pomocnego i kompetentnego
nauczyciela.
Różnorakie formy spędzania czasu wolnego
uzupełniają Twój kurs wakacyjny i tuż potem
możesz wykorzystać Twoją „świeżą znajomość
języka niemieckiego”. Na wycieczkach i wypadach
przygotowywanych i prowadzonych przez znawców
Drezna poznajesz interesujących ludzi z Drezna i
okolic. W taki sposób możesz doświadczyć i nauczyć
się żywego i autentycznego języka niemieckiego.
Typowy dzień w szkole
Wakacyjny kurs języka niemieckiego zaczyna się
zawsze o godz. 09.30 i kończy o godz. 15.30. Od
godz. 11.30 do 12.00 i od 13.00 do 13.15 są
przerwy, podczas których możesz odpocząć w parku
obok szkoły, zafundować sobie napój w naszej
kawiarni, odebrać e-maile lub porozmawiać sobie z
przyjaciółmi.
Podczas przerwy od godz. 14.00 do 14.30 masz
możliwość pójścia na obiad do jednego z licznych
barów, piwiarnianych ogródków i kawiarenek
znajdujących się w pobliżu szkoły. Po uprzednim
posiłku powracasz do popołudniowego grona, w
którym odbywa się 60 minutowa żywa konwersacja
na poważne tematy oraz gry i rozrywka.
A jeśli chciałbyś się troszkę zrelaksować bez
pominięcia języka niemieckiego, to polecamy Ci
działania rekreacyjne takie jak: siatkówka plażowa,
gra w boule lub pływanie, jazda na rowerze lub rejs
parostatkiem po Łabie, koncert open air lub kino.
Istnieje mnóstwo możliwości spędzania czasu
wolnego.
W weekendy jeździmy na wycieczki, podczas
których możesz poznać Saksonię, Berlin lub Pragę.

Trening przygotowawczy na TestDaF
Grupa wiekowa
od 16 lat
Treść kursu
przygotowanie do DSH / TestDaF
Czas
trwania
kursu
4 o 8 tygodnie
Terminy kursu
>aktualny plan kursu pod:
www.sprachenmobil.com
Poziomy kursu
C1
Plan lekcji
od godz. 09.30 do 14.00, od
poniedziałku do piątku
Lekcje
25 lekcji po 45 minut + sala
samodzielnej nauki języków
Uczestnicy
średnio 6 studentów (maks. 12)
Czas wolny
rodzina goszcząca | mieszkanie
studenckie (WG) | mieszkanie
prywatne
Opis kursu
Podczas naszych 4 tygodniowych kursów
przygotowujących do egzaminów DSH/TestDaF
możesz się precyzyjnie i skutecznie przygotować do
egzaminów na studia na uczelni w Niemczech.
Kurs intensywny łączy ogólne wiadomości językowe
poziomu średniozaawansowanego ze specyficznymi
dla egzaminu DSH i TestDaF ćwiczeniami,
tematami i sprawnościami. Dla przykładu pracujemy
nad rozwojem strategii wybiórczego rozumienia
tekstu, sprawności sporządzania streszczeń, pisania
tekstów naukowych lub prowadzenia dyskusji na
tematy z dziedzin polityki, techniki lub nauk
humanistycznych. Twój nauczyciel czuwa nad tym,
żebyś brał udział w lekcji, aktywnie wymieniał
swoje zdanie z innymi uczestnikami kursu i brał
udział w dyskusji. W taki sposób nie tylko aktywnie
się uczysz ale dajesz swojemu nauczycielowi
możliwość udzielenia Ci indywidualnych wskazówek
i podania ćwiczeń kontynuacyjnych. Podczas
projektów związanych z ważnymi tematami dla
egzaminu, takimi jak np. ekologia, zajmujesz się
rzeczywistymi problemami i ich komunikacją
językową. Oprócz tego powtarzane, rozszerzane i
utrwalane zostają wiadomości gramatyczne, a w
szczególności złożone struktury językowe.
Symulacja sytuacji egzaminacyjnej
Ważny element kursu stanowi symulacja sytuacji
egzaminacyjnej (egzaminy DSH, TestDaF), podczas
której poznasz typowe polecenia do zadań i
wymagania egzaminacyjne oraz przekonasz się, ile
czasu masz do dyspozycji. Na podstawie wyników
symulacji otrzymasz od swojego nauczyciela
indywidualne wskazówki i zadania.
Typowy dzień w szkole
Letni kurs języka niemieckiego zaczyna się zawsze o
godz. 09.30 i kończy o godz. 14.00. Od godz. 11.30
do 12.00 i od 13.00 do 13.15 są przerwy, podczas
których możesz odpocząć w parku obok szkoły,
zafundować sobie napój w naszej kawiarni, odebrać
e-maile lub porozmawiać sobie z przyjaciółmi. Po
południu możesz pogłębić nabyte umiejętności w
naszej sali samodzielnej nauki i wykorzystać je w
projektach. Przy tym wspomaga Cię oczywiście
Twój nauczyciel.
Wskazówka
Najlepiej, jeśli podejdziesz do obydwu egzaminów,
zarówno do egzaminu DSH jak i TestDaF. W ten
sposób zmniejszysz ryzyko powtarzania egzaminu w
razie jego niezdania i związanego z tym długiego
(nawet do pół roku) czasu oczekiwania na egzamin
poprawkowy.

Kurs wieczorowy: “After Work“
Grupa wiekowa od 16 lat
Treść kursu
ogólne znajomości języka niemieckiego
| niemiecki związany z zawodem
Czas trwania
kursu
od 4 do 48 tygodni
Terminy kursu całoroczne | poniedziałki | > Start
modułu na stronie
www.sprachenmobil.com
Początkujący
> Start modułu na stronie
www.sprachenmobil.com
Poziomy kursu początkujący (A1) do zaawansowanych
(C2)
Plan lekcji
pomiędzy. godz. 17.30 a 20.30 | 2
terminy w tygodniu
Ilość lekcji
6 lekcje po 45 minut w tygodniu
Uczestnicy
średnio 4 studentów (maks. 9)
Opis Kursu
Jeżeli pracujesz lub studiujesz w rejonie Drezna, i
chciałbyś nauczyć się języka niemieckiego lub
szukasz możliwości polepszenia Twoich znajomości
języka niemieckiego związanych ze środowiskiem
pracy, to polecamy Ci nasze kursy wieczorowe
„After Work”. W tym kursie języka niemieckiego
połączonym z pracą zawodową możesz brać udział
raz lub dwa razy w tygodniu wieczorem po 90
minut.
Kurs ten przekazuje zarówno ogólne znajomości
języka niemieckiego, jak i podstawy gramatyczne
i wszystkie sprawności językowe oraz typowe
sytuacje dnia powszedniego związanych ze
środowiskiem pracy. Lekcje prowadzone są przy
zastosowaniu metody komunikatywnej i mają na
celu praktyczną naukę języka.
W małych grupach ze średnio 4 uczestnikami kursu,
możesz w krótkim okresie czasu udoskonalić
sprawność mówienia w języku obcym i nauczyć się
wielu nowych rzeczy.
Język zawodowy
Jeżeli ponadto potrzebna Ci jest znajomość
języków specjalistycznych jak na przykład języka
niemieckiego biznesu, naukowego, technicznego.
Kursy specjalistyczne
Oprócz naszych standardowych kursów w KÄSTNER
KOLLEG oferowane są: lekcje prywatne, Business
German, doskonalenie zawodowe nauczycieli,
przygotowanie do Studienkolleg'u (Test C), kursy
kulturowe, warsztat pisania, kursy online, język
niemiecki + praktyki, warsztaty „niemiecki +
taniec", "niemiecki na zewnątrz", "niemiecki i
tenis", kursy wycieczkowe z Mobilem Językowym.
Dalszych informacji można zasięgnąć pod adresem
info@sprachenmobil.com
Ceny kursów języka niemieckiego w
Kästner Kolleg w Dreźnie:
Opłata administracyjna - zgłoszenie na kurs: 25 € ,
10 % zniżki dla osób posiadających kartę ISIC
Kurs
intensywny
"Standardo
w 25"
kurs
Intensywny
"wakacyjny
30"
Kurs
przygot
owujący
do
TestDaF
1 tydzień
220
330
260
2 tygodnie
400
630
380
3 tygodnie
560
890
580
4 tygodnie
650
1080
765
Przedłużenie
kursu
o
jeden
tydzień
145
245 €
170 €
Kurs intensywny 25 - Long term – 8 tygodnie =
1200 €
Kurs wieczorowy = 12 tygodni = 1 moduł
=
570 €

Możliwości zakwaterowania
Wedle życzenia
organizujemy zakwaterowanie u wybranych rodzin
goszczących, we wspólnym mieszkaniu wraz z
niemieckimi
studentami,
w
prywatnym
apartamencie, w schronisku młodzieżowym lub w
hotelu.
Napisz nam, jaki rodzaj zakwaterowania odpowiada
Twoim życzeniom, a my znajdziemy Twój „drugi
dom”.
Rodzina goszcząca
Wybrana i "wypróbowana" przez nas rodzina
goszcząca przyjmie Cię z szeroko otwartymi
ramionami. Będzie się o Ciebie troszczyć "przez
całą dobę" oraz - co najważniejsze - będzie z Tobą
rozmawiać po niemiecku. Zamieszkasz w pokoju
jednoosobowym, na życzenie z częściowym lub
całkowitym wyżywieniem.
Mieszkanie wraz ze studentami
niemieckimi (WG)
Ten rodzaj zakwaterowania jest bardzo popularny,
ponieważ można dzięki niemu poznać obyczaje
niemieckich studentów. Zamieszkasz w pokoju
jednoosobowym, kuchnia i łazienka są jednak
wspólne dla dwóch, trzech studentów, najczęściej
Niemców - na życzenie osób jednej płci - w pobliżu
naszej szkoły. Standard mieszkaniowy jest
skromny, w myśl zasady „ciasne, ale własne”.
Zreguły można korzystać z pralki, ogrodu,
telewizji, internetu czy też roweru.
Apartament
Jeśli wolisz mieszkać indywidualnie, sam czy też z
partnerem lub z rodziną, oferujemy Ci prywatne
apartamenty i mieszkania z kuchnią, telewizorem,
telefonem, w pobliżu szkoły lub poza centrum
miasta, niedaleko lasu czy parku.
Serwis
Nasz Serwis rozpoczyna się już w chwili Twojego
przyjazdu. Odbierzemy Cię z dworca/lotniska i
zawieziemy do miejsca zakwaterowania. Oprócz
tego udzielimy Ci wskazówek dotyczących miejsc,
gdzie możesz kupić tanie i smaczne posiłki, zrobić
zakupy i spędzić wolny czas.
Opłaty za zakwaterowanie
za tydzień
Mieszkanie ze studentami (WG),
pokój jednoosobowy, wyżywienie we
własnym zakresie
95 €
U rodziny goszczącej ,
pokój jednoosobowy ze śniadaniem (na
życzenie również z wyżywieniem
całodziennym)
145 €
Prywatny apartament/studio*,
jeden pokój, prywatna łazienka i kuchnia,
wyżywienie we własnym zakresie
+ - 350 €
Pokój dwuosobowy z pełnym lub
częściowym
wyżywieniem**,
B&B,
schronisko młodzieżowe, hotel
na życzenie
→ Opłata za znalezienie zakwaterowania:
50 €
* wieloosobowe apartamenty/studia – ceny na
żądanie
** częściowe wyżywienie = 75 euro na tydzień,
wyżywienie pełne = 150 euro na tydzień

Program kulturalny w Dreźnie
Samotne popołudnia i wieczory? ... Jeśli tylko
chcesz, ale Drezno ma do zaoferowania o wiele
więcej.
Jako uczestnik kursu w Kästner Kolleg w Dreźnie
jesteś członkiem naszej międzynarodowej rodziny,
która oprócz intensywnej i często męczącej nauki,
ma jednak również czas na zabawę, imprezy i
kulturę.
Na przykład: Wspinaczka, trekking, jazda na
rowerze, , ogródki piwne, zabytki, nurkowanie, lot
balonem, rejs parowcem, pływanie kanu i rafting
po Łabie, jazda konna, jogging, tenis, golf, grill,
kino, teatr i opera Sempera, dyskoteka, kurs salsy,
jarmark, międzynarodowa kuchnia, knajpy i
kawiarnie, pływanie, siatkówka, tenis stołowy,
muzea, galerie, rolki, wycieczki do Berlina,
Weimaru, do Saskiej Szwajcarii i wiele innych
atrakcji...
Stammtisch – coś typowo niemieckiego -?!
Co tydzień odbywają się
interesujące spotkania w
najpiękniejszych miejs-
cach naszego miasta - na
przykład przy naszym
cotygodniowym "Stammtischu” („stoliku stałego
gościa”), gdzie uczymy się niemieckiego podczas
luźnej konwersacji i planujemy przyszłe weekendy.
Kontakt
KÄSTNER KOLLEG e.V.
Dyrektor: Dr. Uwe Kästner
Tannenstraße 2, D-01099 Dresden
Tel: +49 351 80 36360
E-Mail: info@sprachenmobil.com
www.sprachenmobil.com
wiele innych ciekawych wskazówek
znajdziesz na naszym Facebooku.
http://de-de.facebook.com/KaestnerKolleg
http://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=6CqF0V4oGJE