Německý jazyk a kultura
v Drážďanech – “Polabská
Florencie“
Seznámit se s nevšedním německým jazykem a
kulturou v Drážďanech je zážitkem. Saská
metropole leží v okouzlujícím přírodním prostředí a
její pestrá kulturní nabídka je již sama o sobě
zárukou pro nezapomenutelný pobyt. Obyvatelé
Drážďan jsou přívětiví a vstřícní, navázat kontakt a
najít přátele je snadné. Mezi zdejší špičkové
jazykové školy patří KÄSTNER KOLLEG, jehož tým
Tě v Drážďanech velice rád přivítá a na čas pro
Tebe vytvoří druhý domov a rodinu.
Drážďany jsou „perlou východního Německa“
vyznačující se bohatou kulturní tradicí a bezpočtem
památek. Tvář města formovalo 800 let dějin,
především však období baroka. Za vlády Augusta
Silného
vznikly
dominantní
památky
a
charakteristické symboly města jako jsou Zwinger,
ve kterém se nachází světoznámé galerie a muzea,
Frauenkirche (kostel Panny Marie), míšeňský
porcelán nebo pitoreskní zámek Pillnitz. Barokní
panorama města umocňuje překrásné údolí řeky
Labe, které láká každým rokem tisíce turistů a díky
kterému město dostalo také název „Polabská
Florencie“.
Také akademická různorodost
Drážďan je
poutající. Vedle Technické univerzity, kde byl
vyvinut např. barevný televizor, jsou proslulé
daleko za hranicemi země i Akademie hudebních
umění, Taneční škola Palucca a neposledně
Akademie výtvarných umění, které poskytují
vzdělání více než 35.000 domácím a zahraničním
studentům.
Na severním břehu Labe se rozkládá kosmopolitní
čtvrť Dresden-Neustadt. Zde se nachází mnoho
malých galerií, obchůdků, divadel, domů s
nápaditými fasádami a překvapivá zákoutí
městských dvorů. Především večer ulice ožívají a
pestrá směsice mladých lidí se baví v nesčetných
kavárnách, hospodách a hospůdkách, útulných
barech a mezinárodních restauracích ... v létě se
čtvrť často proměňuje v jednu velkou party.
A ještě pro informaci. V této městské části prožil
své mládí nejznámější spisovatel Drážďan, Erich
Kästner. Zde se také nachází KÄSTNER KOLLEG,
který se řídí motem Ericha Kästnera: „Dobro není,
pokud se tak neučiní“ (Es gibt nichts Gutes: Außer
man tut es).
DRÁŽĎANY – Highlights:
hlavní město Spolkové země Sasko, perla
východního Německa
geografická poloha v srdci Evropy, mezi
Berlínem, Lipskem, Prahou a Wroclawí
kosmopolitní metropole s 5 univerzitami a
pestrou moderní kulturní scénou
800-letá tradice v oblasti umění vědy
město moderní techniky a centrum vědeckého
výzkumu v oblasti Hightech a produkce
mikrochipůpřes 100 km turistických tras pro
pěší a cyklisty podél Labe a v “Saské
Švýcarsko”

Kästner Kolleg
KÄSTNER KOLLEG byl založen v roce 1998 a je
dnes moderní jazykovou školou střední velikosti,
která se řadí k nejlepším v Drážďanech. KÄSTNER
KOLLEG
je osvědčený, veřejně prospěšný
(neziskový) spolek, ve kterém se všichni jeho
členové demokraticky podílejí na procesech
rozhodování a řízení školy. Vzhledem k osobní a
přátelské atmosféře je příjemnou alternativou k
hromadné výuce velkých institucí.
Spokojenost
našich
žáků lze vyjádřit
jednoduchou rovnicí: „nejvyšší kvalita výuky +
servis + zábava = rychlý úspěch“. Všichni naši
učitelé jsou rodilí mluvčí s vysokoškolským
vzděláním a jsou odborníci ve výuce němčiny
jako cizí jazyk.
KÄSTNER KOLLEG je akreditován Spolkovým
ministerstvem (BAMF) a je oprávněn vyučovat
státem podporované integrační kurzy. Je také
oficiálním partnerem projektu „Elite University“.
Technická Univerzita v Drážďanech má na
starosti socio-kulturní program pro 4 000 svých
zahraničních studentů.
Naše škola nabízí 10 prosvětlených a kvalitně
vybavených učeben, moderní knihovnu se
aktuálními vyučovacími pomůckami, počítačovou
místnost (DSL/WLAN) a odpočinkovou kavárnu. V
bezprostřední blízkosti se nachází Alaunpark,
zelená oáza pitoreskní čtvrti „Neustadt“, ve které
láká pestrá nabídka kaváren, hospůdek, kin,
divadel, galerií a spousta zajímavých lidí k bližšímu
seznámení.
Kvalita
Jako člen organizace TANDEM
®®®®
International
(www.tandem-
schools.com) je kvalita výuky
podrobena pravidelné kontrole.
Značka kvality zaručuje studentům
a partnerům školy nejvyšší úroveň vyučování,
kvalitní služby kdykoliv navštívíte naší školu.
KÄSTNER KOLLEG obdržela „Customer Satisfaction
Award“ od www.language-cours.net po páté za
sebou.

Kurzy němčiny v Drážďanech – druhy
kurzů
V jazykových kurzech KÄSTNER KOLLEGu se mluví
od první hodiny jen německy! Základem vyučování
je komunikativní metoda, která spočívá ve
výlučném používání němčiny v přímé komunikaci
formou tématických rozhovorů a krátkých scének.
Při výuce jsou k dispozici nejnovější učební
podklady a moderní média.
KÄSTNER KOLLEG nabízí po celý rok výuku
němčiny na všech jazykových stupních, od
absolutních začátečníků až po univerzitní úroveň
(A1 - C2 podle Evropského jazykového referenčního
rámce). Mimo to nabízíme přípravu na důležité
německé jazykové zkoušky jako ZD (B1), TestDaF,
DSH nebo ZMP (B2).
Několik příkladů z našeho programu:
Standard –„intenzivní kurz 25“
Věková skupina od 16 let
Obsah kurzu všeobecné jazykové znalosti
Délka kurzu 1 až 50 týdnů
Konání kurzu každé pondělí | nekoná se v období
mezi 23.06. - 12.09.2014 (→ letní
kurzy)
Začátečníci 3.2.; 3. + 31.3.; 28.4.; 26.5.; 15.9.;
13.10.; 10.11.; 8.12.
Úrovně začátečníci A1, až pokročilí, C2
Vyučování 09.30 - 14.00 hod., pondělí až pát.
Vyučovací
hodiny
25 hodin á 45 min. + centrum pro
vlastní studium
Velikost skupiny v průměru 7 studentů, (max. 12)
Volnočasové
aktivity
Min 2 aktivity v týdnu | víkendový
program na přání
Ubytování v rodině | ve studentském bytě
(WG) | privátní pokoj
Informace o kurzu
Základní stupně
Cílem prvních tří základních úrovní (A1–B1) našeho
standardního intenzivního kurzu je seznámit se s
pravidly výslovnosti, s gramatikou, naučit se
porozumět mluvené i psané řeči, osvojit si základní
slovní zásobu. Důraz se klade na komunikaci a
dorozumění se v situacích běžného života.
Vyšší stupně
V dalších úrovních (B2-C2) nabízíme systematické
prohloubení základní slovní zásoby a gramatiky. V
popředí výuky stojí trénink volného mluveného
projevu a diferencované používání mluveného a
psaného slova.
TIP Němčinu vyučujeme vždy v reálném kontextu,
jako jsou rozhovory a scénky. Tímto způsobem
budete schopni se hned od začátku dorozumět v
každodenních situacích a získáte tak sebedůvěru už
během prvních krůčků výuky. Navíc se seznámíte s
německou kulturou, reáliemi země a náturou lidí.
Výuka a rozsah kurzu
Každá jazyková úroveň (A1, A2 atd.) zahrnuje 8-
týdnů standardního intenzivního kurzu (= 200
vyučovacích hodin). V případě, že se chcete
zúčastnit celého kurzu, podívejte se na webové
stránky, kde naleznete konkrétní termíny začátku
kurzů. Samozřejmě je také možné začít nebo
skončit i v průběhu kurzu.
Typický školní den
„Intenzivní kurz němčiny 25“ začíná vždy
od pondělí do pátku v 9:30 hod. V průběhu
vyučování jsou 2 přestávky, první od 11.30 do 12.00
hod. a druhá od 13.00 do 13.15 hod., ve kterých
můžeš buď v parku nebo prostorách školy načerpat
novou eneregii, osvěžit se nápojem v kavárničce
školy, přečíst e-maily nebo poklábosit s přáteli.
Poté máš možnost využít získané informace a
znalosti v rámci volnočasových aktivit (částečně
didakticky orientovaných), můžeš si v naší
mediatéce vypůjčit film nebo surfovat na
internetu. To vše je samozřejmě zahrnuto v ceně
kurzu. O víkendech pořádáme exkurze, při kterých
můžeš blíže poznat Sasko, Berlín, Hamburk nebo
Lipsko.

Po kurzu
Po absolvování tří základních jazykových úrovní
(A1, A2, B1) jsi optimálně připraven na zkoušku B1
(ZD/DTZ).
Tuto zkoušku můžeš složit také na naší škole. Jsme
velice hrdí na to, že 90 % našich studentů tuto
zkoušku absolvuje s úspěchem. Samozřejmě můžeš
také pokračovat v kurzu na dalších úrovních (B2,
C1, C2) a připravovat se na další zkoušky, jako
např.: DSH nebo TestDaF pro univerzitní úroveň.
Letní-„intenzivní kurz 30“*
*Tento kurz je možný objednat v rozsahu 25 x 45
min. vyučování v týdnu.
Přehled
Věková
skupina
od 16 let I 10-15 let Kurz pro
juniory
Obsah výuky všeobecné jazykové znalosti +
konverzace
Délka kurzu 1 až 10 týdnů
Konání kurzu 23.6. - 12.09.2014 každé pondělí| >start
modulu viz website
Začátečníci → viz „Letní-intenzivní kurz 25
www.sprachenmobil.com
Úrovně pokročilí začátečníci (A2) až pokročilí (C2)
Vyučování 09.30 od 15.30 hod., pondělí až pátek
Vyučovací
hodiny
30 vyuč.hodin á 45 min. + centrum pro
vlastní studium
Velikost
skupiny
v průměru 8 studentů, (max. 12)
Volnočasové
aktivity
5 aktivit v týdnu | výlet každý druhý víkend
Ubytování v rodině | ve studentském bytě (WG) |
privátní pokoj
Informace o kurzu
Pokud je Tvým cílem dosáhnout v co nejkratší době
co nejlepšího zlepšení a pokud máš již základní
znalosti němčiny, doporučujeme Ti tento „letní
kurz“ s šesti vyučovacími hodinami denně. Vedle
vyučování v dopoledních hodinách tento kurz
obsahuje 5 x 45 minut konverzace třikrát týdně
odpoledne, kde bude nutné Tvé aktivní zapojení.
Budeš zkoumat aktuální témata a spolupracovat se
studenty z celého světa na různých regionálních a
kulturních projektech, a to vždy s podporou a
pomocí učitelů.
Intenzivní program letních kurzů doplňuje pestrý
program volnočasových aktivit. Zde máš možnost
využít v praxi čerstvě načerpané znalosti němčiny.
Na výletech a exkurzích, které připravují a vedou
„znalci“ Drážďan, se seznámíš se zajímavými lidmi
a poznáš pozoruhodná místa v Drážďanech a okolí.
Seznámíš se s němčinou v autentickém prostředí,
aktivně a živě, tak říkajíc „na vlastní kůži“.
Typický školní den
„Letní kurz němčiny 30“ začíná v 9:30 hod. Od
11.30 do 12.00 hod., od 13.00 do 13.15 hod. a od
14.00 do 14.30 hod. jsou přestávky, ve kterých
můžeš buď v parku nebo prostorách školy načerpat
novou eneregii, osvěžit se nápojem v kavárničce
školy, přečíst e-maily nebo poklábosit s přáteli.
Po dopolední výuce je čas pro dobrý oběd
v některém z mnoha barů, restaurací, zahrádek a
kaváren v blízkém okolí školy. S novými silami pak
pokračuješ v odpolední aktivitě – 60 minut živé
konverzace na vážná témata, odlehčená hrou a
zábavným přístupem.
Relaxaci po vyučování a „lehký“ kontakt
s němčinou zaručují aktivity jako plážový volejbal,
partie petanque, plavání, cyklistika či výlet
parníkem na Labi, Open-Air koncert nebo kino.
Lákavých možností je v Drážďanech bezpočet.
O víkendech pořádáme exkurze, při kterých můžeš
poznat Saské Švýcarsko, Berlín nebo Lipsko a další
zajímavosti v okolí. Vše je samozřejmě obsaženo
v ceně kurzu.
Přestože ubytování, stravování a dohled mimo školu
je na jejich vlastní zodpovědnost, my jsme
připraveni kdykoliv pomoci se zařízením
bezpečného a příjemného pobytu v Drážďanech!
Kontakt a přihlášení: info@sprachenmobil.com

DSH/TestDaF-přípravný kurs
Věková skupina od 16 let
Obsah výuky DSH / TestDaF – příprava
Konání kurzu → aktuální plán kurzů na
www.sprachenmobil.com
Úrovně C1
Vyučování 09.30 od 14.00 hod., pondělí až pátek
Vyučovací
hodiny
25 vyuč.hodin á 45 min. + centrum
pro vlastní studium
Velikost skupiny v průměru 5 studentů, (max. 12)
Volnočasové
aktivity
2 aktivity v týdnu
Ubytování v rodině | ve studentském bytě (WG)
| privátní pokoj
Informace o kurzu
V rámci našeho 2-8 týdenního přípravného kurzu na
zkoušky DSH/TestDaF se můžeš cíleně a efektivně
připravit na obě obligatorní zkoušky pro studium na
německé univerzitě. Pro účast na tomto
přípravném kurzu je nutná jazyková znalost
minimálně na úrovni C1.
Tento intenzivní kurz spojuje všeobecné jazykové
znalosti středního stupně se speciálními úkoly,
tématy a nároky zkoušek DSH- a TestDaF.
Pracujeme např. na strategiích selektivního
porozumění čteného textu, na schopnostech
přehledného shrnutí textu nebo vypracování
vědeckých textů, popř. ústní prezentace
politického, technického nebo společensko-
vědeckého tématu.
Simulace zkoušky
Důležitou součástí kurzu je simulace kompletní
zkoušky DSH nebo TesTDaF. Seznámíš se s
typickými úkoly a nároky těchto zkoušek a získáš
představu o časovém rámci. Podle výsledků testu ti
tvůj učitel může dát individuální tipy a úkoly pro
cílenou přípravu.
Typický školní den
„Přípravný kurz“ začíná vždy v 9:30 a končí ve
14.00 hod. Od 11.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do
13.15 hod. jsou dvě přestávky, ve kterých můžeš
buď v parku nebo v prostorách školy načerpat
novou energii, osvěžit se nápojem v kavárničce
školy, přečíst e-maily nebo poklábosit s přáteli.
Odpoledne můžeš využít k prohloubení učiva v
centru pro samostatnou výuku nebo použít nově
získané znalosti pro různé projekty. Jsme vždy
připraveni Ti pomoci. O víkendech jezdíme na
exkurze, kde můžeš poznat blíže místa jako třeba
Berlín, Lipsko či Hamburk.
Večerní kurz při zaměstnání: “After Work“
Věková
skupina
od 16 let
Obsah výuky všeobecné jazykové znalosti | němčina
pro zaměstnání
Délka kurzu 4 až 50 týdnů
Konání kurzu celoročně | každé pondělí |>viz moduly na
webových stránkách
Začátečníci →viz moduly na: www.sprachenmobil.com
Úrovně začátečníci (A1) až pokročilí (C2)
Vyučování mezi 17:30 a 20:30 hod. | 1 až 2 termíny
týdně
Vyučovací
hodiny
2 až 4 vyuč. hodiny á 45 min. týdně
Velikost
skupiny
v průměru 5 studenti (max. 9)
Informace o kurzu
Pokud pracuješ nebo studuješ v Drážďanech a
chceš se zdokonalit v německém jazyce,
doporučujeme ti naše večerní kurzy němčiny
„After Work“. Tento kurz po zaměstnání můžeš
navštěvovat buď jednou nebo dvakrát večer v
týdnu, vyučování trvá vždy 90 minut.
Kurz nabízí jak výuku všeobecných znalostí
němčiny, základů gramatiky a dalších jazykových
obsahů, tak cvičení typických situací z profesní
oblasti. Vyučování je zaměřeno na komunikativní
a praktické cíle. V malých skupinách v průměru o

čtyřech osobách je možné získat v krátké době
mnoho nových znalostí a dobrou schopnost
komunikace.
Odborné kurzy
Pokud máš zájem o další odborné jazykové
znalosti, jako např. obchodní němčinu, vědeckou
nebo technickou němčinu, doporučujeme ti
dodatečné speciální hodiny pro jednotlivce.
[DD]eutsch – balíček pro „Novo-Drážďaňany“
Všechny „Novo-Drážďaňany“ nejprve srdečně
vítáme! Pokud se jazyk učíte nejraději
v autentických situacích, právě jste zakotvili
v Drážďanech a zatím ještě mnoho znalostí
němčiny nemáte, čeká na Vás spousta
byrokratických překážek a přitom nemáte mnoho
času, doporučujeme Vám náš kurz „[DD]eutsch“.
Tento kurz kombinuje večerní jazykový kurz
„After Work“ a dodatečný praktický modul
privátních hodin. Získané znalosti můžete hned
využít v praxi a společně se svým učitelem např.
zřídit konto, najít byt, vyřídit formality na
cizineckém úřadě, daňové nebo pojišťovací
náležitosti.
TIP
Samozřejmě se můžete se svým učitelem
domluvit také na individuálním kulturním
programu a společně ho prožít.
Speciální kurzy
Vedle standardních kurzů nabízí KÄSTNER
KOLLEG také: privátní vyučování, Business
German, další vzdělávání pro učitele, přípravu na
Studienkolleg (C-Test), kulturní kurzy, dílnu
kreativního psaní, online-kurzy, němčinu +
praktikum, workshopy, „němčinu + tanec“,
„němčinu venku“, „němčinu + tenis“,
Sprachmobil-kurz na cestách.
>>pro další informace nás kontaktujte na:
info@sprachenmobil.com
Ceny kurzů KÄSTNER KOLLEG v
Drážďanech
1 modul = 4
týdny
2 moduly = 1
úroveň
(např. A1)
Standard-
intenzivní
kurz 25
(
Letní-
intenzivní
kurz 30
C1 -
DSH/TestDaF
přípravný
kurz
1 týden
220
330
260
2 týdny
400
630
380
3 týdny
560
890
580
4 týdny
650
1080
765
Prodloužení
o týden
145
245 €
170 €
→ 8 týdenní kurz = 1200 €
Večerní kurz při zaměstnání
“After work“ – např. 12 týdnů
= 570
V ceně jsou zahrnuty:
program volného času a kulturní program
(mimo dopravu a vstupné)
zprostředkování jazykových tandemů
příprava na test (B1, B2, C1, DTZ, TestDaF,
DSH)
využívání knihovny, všech médií školy a
internetu (WLAN)
servisní hotline i během víkendu
pomoc při zřizování dostupného pojištění
přátelská pomoc kdykoliv ☺
Doprava:
z letiště/ nádraží v Drážďanech = 50 EUR jedna cesta
z letiště v Berlíně nebo Lipsku = 300 EUR jedna
cesta
Přihlášení
Přihlašovací poplatek = 25 EUR
Přihlašovací záloha = 150 EUR (rozdíl bude vyrovnán)

Možnosti ubytování v Drážďanech
Podle Tvých preferencí zajistíme ubytování v
pečlivě vybraných rodinách, ve studentském
bytě, v privátním apartmá, hostelu nebo
v hotelu. Napiš nám svá přání a my najdeme Tvůj
domov daleko od Tvého domova.
Ubytování v rodině
V jedné z našich vybraných a „zkušených“
hostitelských rodin zažiješ hned od začátku
typickou německou pohostinnost. Jsi zapojen do
rodiny a získáš přitom největší možnosti
vyzkoušet si jazykové znalosti v praxi. V rodině,
která bydlí max 30 minut od školy, můžeš užívat
společnou kuchyni, koupelnu, prádelnu, TV,
zahradu, atd. Podle přání si můžeš objednat
snídaně nebo polopenzi.
Studentský byt (WG-Wohngemeinschaften)
Ubytování ve studentském bytě, tzv. „WG“, je
nejoblíbenější volbou našich studentů. Zde se
seznámíš se životem a kulturou německých
studentů v klidu a takříkajíc z první ruky.
Bydlíš ve vlastním pokoji, kuchyni a koupelnu
používáš společně se dvěma, třemi, ve velké
většině německými studenty. Na žádost
zprostředkujeme ubytování jen s mužskými nebo
ženskými spolubydlícími.
Ubytovací standard je jednoduchý, avšak solidní,
prostě typicky studentský: „malý, ale můj“.
Prosím zohledni:
u studentů běží obyčejně život na plno … pro
osoby milující klid není tato forma ubytování
vždy to pravé
Apartmá/prázdninový byt
Pokud chceš raději bydlet individuálně, sám, s
partnerkou/partnerem
nebo
s
rodinou,
zprostředkujeme Ti také privátní apartmá s
kuchyní, televizí, telefonem. Podle přání Ti
můžeme nabídnout byt v okolí školy nebo
v zeleném prostředí mimo střed města.
V případě zájmu je možné zařídit hotel, hostel
nebo B&B.
Náš servis začíná již při příjezdu. Nabízíme Ti
transfer z letiště nebo nádraží k místu ubytování.
Rádi Ti poskytneme tipy na dobré a levné
restaurace, obchody a informace o zajímavých
volnočasových aktivitách.
Ceny ubytování v Drážďanech
Ceny za týden a osobu / při dlouhodobém pobytu je
možné vyjednání rabatu
Studentský byt (WG)
→ Jednolůžkový pokoj, vlastní
strava
95 € / 1 týden
Ubytování v rodině
→ Jednolůžkový pokoj, inkl. snídaně
(polo- a plná penze po domluvě)
145 € / 1 týden
Privátní apartmá/studio*
→ Jednopokojové*-studio, privátní
koupelna a kuchyně, vlastní strava
35 € / 1 týden
Dvoulůžkový pokoj, dvoupokojové
apartmá, ubytování pro rodiny,
polo- nebo plná penze**, B&B,
hostel, hotel
podle specifik
požadavku
→ poplatek za zprostředkování
ubytování, jednorázově:
50 €
Kulturní program v Drážďanech
Klidné
odpoledne a
večery?
...
pokud
chceš,
ale
jinak snad v
Drážďanech
neexistuje nic,
co neexistuje
;-)
Jako účastník jazykového kurzu KÄSTNER
KOLLEGu v Drážďanech jsi členem naší
mezinárodní rodiny. Po náročné dopolední výuce
můžeš spolu s dalšími studenty relaxovat a užívat
si volný čas.
Můžeme Tě vzít například na exkurzi do
Obrazárny starých mistrů, hradu Pillnitz nebo do
národního parku Saské Švýcarsko. Organizujeme
výlety na kolech, herní a filmové večery,
mezinárodní večírky a BBQ’s, setkání s Němci
nebo výlety na blízká zajímavá místa. Chodíme
do klubů, na diskotéky, velké festivaly jako open
air filomový večer u řeky Labe nebo Mezinárodní
Dixieland Festival.

Možností je bezpočet, např.:
lezení po horách, trekking,
cykloturistika,
návštěva
pamětihodností, let balonem,
rafting a kanoe na Labi, jízda
na koni, jogging, tenis, golf,
BBQ & Open-Air kino, divadlo
& Semperova opera, disko &
kurz salsy, vánoční trh,
mezinárodní vaření, hospůdky
a kavárny, plavání, volejbal,
stolní tenis, muzea & galerie,
výlety do Berlína, Výmaru, do
Saského Švýcarska a mnoho
dalšího ☺
Poznámka: Nabídka pestrého
kulturního
programu
je
obsažena v ceně kurzu.
Stammtisch – typicky německá záležitost?!
Každý týden organizujeme zajímavá setkání na
příjemných místech a se zajímavými lidmi našeho
města – při tzv. „Stammtisch“ – posezení, které se
koná jednou týdně, můžeš bez ostychu vyzkoušet
svou němčinu a domluvit se třeba na víkendový
program.
Kontakt
KÄSTNER KOLLEG e.V.
Tannenstraße 2, D-01099 Dresden
Tel: +49 351 80 36360 | Fax: + 49 351 80 36894
E-Mail: info@sprachenmobil.com |
Web: www.sprachenmobil.com
http://de-de.facebook.com/KaestnerKolleg
http://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=6CqF0V4oGJE