Nemecký jazyk a kultúra v
Drážďanoch–“Labskej Florencii“
Spoznanie nemeckého jazyka a kultúry v
Drážďanoch patrí k mimoriadnym zážitkom.
Krajinské hlavné mesto Saska ponúka ideálnu
prírodnú a kultúrnu atmosféru pre nezabudnuteľný
pobyt. Rýchlo nadviažeš kontakty a priaťeľstvá k
milým a priamym obyvaťeľom Drážďan. U
KÄSTNER KOLLEG ťa očakáva prvotriedna
jazyková škola, jedna z popredných v meste, ktorá
ti počas tvojho pobytu ponúka druhý domov i
rodinnú atmosféru.
Drážďany sú perlou východného Nemecka, bohaté
na pamätihodnosti a kultúrnu tradíciu. Počas svojej
800- ročnej histórii, predovšetkým za vlády Augusta
II.Silného, vznikli ďaleko známe charakteritické
symboly ako Zwinger so svojimi svetoznámymi
galériami výtvarného umenia a múzeami, ako aj
dnes zrekonštruovaný barokový protestanský kostol
Frauenkirche,
Meissenský porcelán alebo
pitoreskný zámok Pillnitz. Baroková panoráma
mesta je lemovaná dychom zastavujúcou prírodnou
jedinečnosťou pozdĺž rieky Labe, ktorá ročne
priťahuje tisícky turistov a aj vďaka ktorej si
Drážďany získali názov „Labská Florencia“.
Pozoruhodná je taktiež rozmanitosť akademických
vied v Drážďanoch. Popri Technickej Univerzite,
kde okrem iného vynaliezli farebný televízor,
svojou známosťou až poza hranice krajiny vynikajú
Vysoká škola hudobného umenia, Tanečná škola
Palucca ako aj Akadémia Umení, ktoré spolu
obľubuje približne 35.000 domácich i zahraničných
študentov.
Severne od brehu Labe leží kozmopolitická štvrť
Dresden-Neustadt (Nové Mesto)
so svojimi
nespočetnými malými galériami, kníhkupectvami,
divadlami, pestrými fasádami budov a zadných
dvorov. Po večeroch sa tu stretávajú mladý ľudia
všetkých kultúr a zabávajú sa v nespočetných
scénových lokáloch, uličných kaviarňach, útulných
baroch alebo medzinárodných reštauráciách ... a
priemieňajú v miernych letných nociach ulicu v
dejisko voľnej zábavy.
Vedel si už, že tu svoje detstvo strávil aj
najvýznamnajší spisovateľ Drážďan Erich Kästner?
Tu nájdeš aj sídlo Kästner Kolleg, ktoré sa riadi
autorovým heslom: „Es gibt nichts Gutes: Außer
man tut es.“ („Dobré sa prejavuje jedine v
činoch“)

O Kästner Kolleg
KÄSTNER KOLLEG bolo založené v roku 1998 a v
súčasnosti sa radí ako moderná jazyková škola
strednej veľkosti v Drážďanoch k popredným vo
svojom odbore. Skutočnú alternatívu k masovému
štúdiu vo veľkých inštitúciách ti u nás pomúkame
zvlášť osobnou a milou priateľskou atmosférou.
KÄSTNER KOLLEG ti chce ponúknuť druhý domov
spojený s nezabudnuteľným pobytom. Vďaka
pohostinnosti a úprimnosti drážďanských
obyvateľov ľahko a rýchlo nadviažeš zaujímavé
kontakty a zdokonalíš svoje nemecké jazykové
vedomosti.
S naším dodatočným výletným programom ako aj
kreatívnymi náučnými plánmi ako napr. “Nemčina
naživo” ťa oboznámime s mestom, jeho
obyvateľmi, ich jazykom a kultúrou.
Spokojnosť našich študentov spočiva na
jednoduchom vzorci:
„najvyššia kvalita výuky + služba + zábava =
rýchly učebný úspech“.
KÄSTNER KOLLEG je uznaný verejnoprospešný
(„non profit“) spolok, v ktorom všetci jeho
členovia spoločne rozhodujú o vážnych udalostiach
týkajúcich sa školy.
Náš spolok je akreditovaný Ministerstvom správ
otázok migrácie a utečenctva (BAMF- Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge) ako vzdelávacie
zariadenie s ponukou štátne podporovaných
Integračných kurzov. Navyše sme členmi
skúšobného centra TELC (TELC Examination
Center) ako aj TANDEM
®®®®
International.
Naša škola ponúka šesť svetlých bohato
vybavených učebných miestností, knižnicu s
počítačovou miestnosťou (DSL/WLAN) a malú
kuchyňu s možnosťou prípravy občerstvení (ako aj
malých pochutín). Hneď pred budovou sa nachádza
Alaunpark, zelená oáza scénovej štvrte „Nové
Mesto“ so svojimi nespočetnými lokálmi,
kaviarňami, kinami, divadlami, galériami ako aj
mnohými zaujímavými ľuďmi. My sme neustále
dobre dosiahnuteľný verejnými dopravnými
prostriedkami.
Kvalita
Ako člen TANDEM
®®®®
International
(www.tandem-schools.com) sme v
otázkach
kvality
neustále
preverovaní. Naša pečať kvality
zaručuje našim študentom a
partnerom najvyššiu kvalitu výučby, služieb a
sprostredkovaného ubytovania.

Naše nemecké jazykové
kurzy
V jazykových kurzoch u KÄSTNER KOLLEG hovoríš
už od prvej hodiny po nemecky- čestné slovo!
Cudzie jazyky vyučujeme podľa komunikatívnej
metódy, výlučne po nemecky a v priamom užívaní v
simulovaných situáciách a hre s pridelenými
úlohami. K dispozíci pritom máš neustále najnovšie
výukové materiály ako aj modernú techniku.
Dodatočné
Krajinovedné-projekty, spoločné
aktivity, jazykové tandemy i výlety s tvojím
učiteľom pozitívne a trvalo doplňujú tvoj učebný
postup.
U KÄSTNER KOLLEG sa môžeš po nemecky učiť po
celý rok a v každej jazykovej úrovni, od úplného
začiatočníka až po prípravnú úroveň na štúdium
(od A1 až po C2 podľa Európskej jazykovej normy).
Okrem toho ťa pripravíme na dôležité jazykové
skúšky ako DSH, TestDaF a ZD/DTZ.
Niekoľko príkladov z nášho
kurzového programu
Intenzívny kurz "Štandard –25"
Popis kurzov
Základný stupeň
V troch základných stupňoch (A1 – B1) nášho
štandardného intenzívneho kurzu sa naučíš
rovnomerne porozumieť čítaným i počutým
údajom, ako aj nadobudnúť základné vedomosti z
nemeckej výslovnosti, gramatiky, správneho
písomného prejavu i slovnej zásoby. Stredobod
pozornosti je pritom stále upriamený na ústny
prejav i dorozumievanie v každodenných
situáciach.
Vyšší stupeň
Základná slovná zásoba, gramatika ako aj ostatné
jazykové schopnosti systematicky rozvíjaš v
úrovniach B2-C2, pri čom dôraz leží na voľnom
jazykovom prejave a správnom užívaní
Veková
skupina
od 16 rokov
Obsah kurzu
Všeobecné jazykové znalosti
Doba
trvania
1 až 50 týždňov
Termíny
každý pondelok | okrem 23.06. -
12.9.2014 (→ letné kurzy)
Začiatočníci
3.2.; 3. + 31.3.; 28.4.; 26.5.; 15.9.;
13.10.; 10.11.; 8.12.
Jazykové
úrovne
Začiatočníci (A1) až pokročilí (C2)
Rozvrh
hodín
Od 09.30 do 14.00 h, pondelok až
piatok
Lekcie
25 Lekcií à 45 minút + samostatná
práca
Účastníci
Priemerne 8 študentov, (max. 12)
Voľný čas
2 aktivity týždenne | na želanie
víkendové výlety
Ubytovanie
V rodinách | Študentské ubytovanie
(WG) | Privát

jednotlivých schopností v rozličných jazykových
situáciách.
Učebné úrovne a dĺžka kurzu
Každá jazyková úroveň (A1, A2 atď.) je rozdelená
do 8-týždňových štandardných intenzívnych kurzov
(= 200 výuč.hodín), ktoré sa ešte ďalej delia do
dvoch modulov v trvaní 4 týžďňov (= 100 UST) . Ak
teda chceš jednu úroveň riadne začať i ukončiť,
mal by si sa orientovať podľa uvedených termínov
pre jednotlivé moduly . Samozrejme sa takisto
kedykoľvek môžeš do jednotlivých úrovní pri- alebo
z nich odhlásiť.
Typický priebeh
„Intenzívny kurz nemeckého jazyka 25“ začína
denne o 09.30 h. Obidve prestávky, prvú od 11.30
do 12.00 h ako aj druhú od 13.00 do 13.15 h môžeš
stráviť v parku popred budovou alebo si dopriať
občerstvenie v našej kuchynke, prehliadnuť svoje
e-maily alebo sa porozprávať s priateľmi.
Po ukončení ešte máš možnosť uplatniť nové
vedomosti v ponukách na volňý čas, vypožičať si
film z našej knižnice alebo jednoducho surfovať v
internete. Všetko je samozrejme zahrnuté v cene
kurzu. Cez víkend ponúkame exkurzie, počas
ktorých môžeš spoznať Sasko, Berlín, alebo Prahu.
Po skončení kurzu
Po skončení troch základných jazykových úrovní
(A1, A2, B1) si optimálne pripravený na skúšku B1
známu ako ZD/DTZ. Túto skúšku môžeš zložiť
priamo u nás v škole. Sme pyšný na náš priemer s
viac ako 90% úspešne zloženými skúškami.
Samozrejme môžeš taktiež priamo začať s vyšším
jazykovým stupňom (B2, C1, C2) i prípravou na
týmto zodpovedajúce skúšky.
Intenzívny kurz " Letný 30“*
*Tento kurz je možné rezervovať už aj s 25x45
min. výukovými hodinami týždenne.
Prehľad
Popis kurzov
Ak čo v najkratšom období chceš dosiahnuť
maximálny učebný úspech a už ovládaš základy
nemčiny, tak ti odporúčame náš „Letný kurz“ so 6
hodinami jazykovej výuky denne. Popri pestrej
jazykovej výuke predpoludním obsahuje kurz 5 x
45 minút konverzácie tri krát do týždňa popoludní,
kde si počas celej doby vyzvaný k aktívnej
spolupráci, ako aj prehĺbeniu a precvičeniu nových
jazykových vedomostí.
V kultúrnych a krajinovedných projektoch spolu
so svojimi internacionálne miešanými účastníkmi
kurzu vyhľadávaš a objavuješ zaujímavé aktuálne
témy a samostatne pripravuješ prezentácie-
samozrejme za stálej podpory tvojho ochotného a
kompetentného učiteľa.
Tvoj letný kurz zaobľuje rozmanitý program
voľného času s priamym uplatnením „čerstvo
Veková
skupina
od 16 rokov | 11- 15 rokov → Kurz
pre mládež
Obsah kurzu
Všeobecné jazykové znalosti +
konverzácia
Doba trvania
1 až 10 týždňov
Termíny
od 23.6. - 12.09.2014 každý
pondelok | >pozri termíny modulov
Začiatočníci
→ pozri „Letný intenzívny kurz
25“ na: www.sprachenmobil.com
Jazykové
úrovne
Pokročilí začiatočníci (A2) až
Pokročilí (C2)
Rozvrh hodín
Od 09.30 do 14.00 h + 15.15 h,
Pondelok, v Stredu a piatok
Lekcie
30 lekcií à 45 minút + samostatná
práca
Účastníci
Priemerne 8 študentov (max. 12)
Volňý čas
5 aktivít týždenne + 1 výlet každý
druhý víkend
Ubytovanie
V rodinách | Študentské
ubytovanie (WG) | Privát

nadobudnutých nemeckých vedomostí“ . Počas
Výletov a exkurzií, pripravených a sprevádzaných
skutočnými znalcami Drážďan,spoznáš zaujímavých
ľudí a miesta v a na okolí Drážďan. Tak si
bezprostredne prisvojíš a zažiješ autentický živý
nemecký jazyk.
Typický priebeh
Tvoj „Letný kurz nemeckého jazyka 30“ začína
denne o 09.30 h a končí 15.30 h. Od 11.30 do
12.00 h ako aj od 13.00 do 13.15 h sú dve
prestávky, počas ktorých si môžeš oddýchnuť v
parku pred budovou, alebo si dopriať malé
občerstvenie v našej kuchynke, alebo jednoducho
prehliadnuť e-maily a porozprávať sa s priateľmi.
Počas Obedňajšej prestávky od 14.00 h do 15.00 h
máš možnosť pochutiť si na obede v jednom z
nespočetných barov, letných záhrad a kaviarní v
blízkosti školy. Čerstvo posilnený sa vraciaš do
popoludňajšej výuky, ktorú vypĺňajú 75 minútová
(Pondelok, v Stredu a Piatok) živá konverzácia k
vážnym témam, ako aj hra a zábava.
A ak si potom máš chuť trocha oddýchnuť, bez
toho aby si musel celkom zabudnúť na nemčinu, si
správne pri voľných aktivitách ako plážový volejbal,
boule alebo plávanie, jazda bicyklom popri alebo
parnou loďou na Labe, koncerty pod voľným
nebom alebo kino. Možností na strávenie volňého
času je nespočetné množstvo.
Cez víkendy podnikáme exkurzie, počas ktorých
môžeš objaviť Sasko, Berlín či Prahu. Všetko je
samozrejme zahrnuté v cene kurzu.
Prípravný kurzDSH/TestDaF
Popis kurzu
S naším štvortýždňovým prípravným kurzom na
skúšky DSH a TestDaF sa cielene a efektívne môžeš
pripraviť na povinné skúšky na štúdium na
nemeckých vysokých školách a univerzitách. Na
zápis potrebuješ znalosti nemeckého jazyka aspoň
na úrovni C1.
Tento intenzívny kurz spája všeobecné schopnosti
vyššej jazykovej úrovne so špecifickými úlohami,
témami a nárokmi
skúšok DSH- a TestDaF.
Napríklad pracujeme na stratégiách selektívneho
porozumenia z písomných zdrojov , na
schopnostiach zhrnutia hlavných informácií z
odborných textov alebo na vlastnej produkcii
odborných písomných druhov ako aj ústnom
prejave k témam z oblastí politiky, techniky, či
humánnych vied.
V učebných projektoch k relevantným skúškovým
témam napr. z oblasti ekológie, techniky alebo
ekonomiky sa samostatne zaoberáš reálnymi
problémami a ich komunikáciou na jazykovej
úrovni. Okrem toho opakuješ, rozširuješ a
upevňuješ svoje vedomosti z gramatiky, hlavne v
oblasti komplexných jazykových štruktúr.
Simulácia skúšky
Vážnou súčasťou tohto kurzu je simulácia jednej
celej skúšky DSH alebo TestDaF, počas ktorej
spoznáš typické zadanie úloh a požiadavok týchto
skúšok a taktiež pocítiš, koľko času máš k
dispozícii. Na základe výsledkov testu ti tvoj učiteľ
môže ponúknuť vzácne individuálne rady a úlohy.
Typický priebeh
Tréningový kurz začína stále o 9.30 h končí o 14.00
h. Od 11.30 do 12.00 h a od 13.00 do 13.15 h sú dve
prestávky, počas ktorých si môžeš oddýchnuť v
parku pred budovou, alebo si dopriať občerstvenie
v našej malej kuchynke, prehliadnuť e-maily alebo
sa porozprávať s priateľmi. Popoludnia môžeš
využiť na prehĺbenie nadobudnutých vedomostí v
našich priestoroch pre samostatnú prácu ako ich
uplatnenie v projektoch. Samozrejme ti pri tom
stále stojí po boku tvoj učiteľ.
Tip:
Odporúčame ti účasť súčasne na oboch skúškach
(DSH a TestDaF). Takto pri prepadnutí pri jednej zo
skúšok znížiš ba obídeš riziko opakovania a čakacej
doby (až do pol roka po nezložení).
Veková skupina
od 16 rokov
Obsah kurzu
Príprava na DSH / TestDaF
Doba trvania
4/8 týždne
Termíny
www.sprachenmobil.com
Jazykové úrovne
od C1
Rozvrh hodín
09.30 do 14.00 h, pon. až
piatok
Lekcie
25 lekcií à 45 minút do
týždňa + samostatná práca
Účastníci
Priemerne 5 študentov
(max. počet 12)
Ubytovanie
V rodinách | Študentské
ubytovanie (WG) | Privát

Večerný kurz: “After Work“
Veková
skupina
od 16 rokov
Obsah
kurzu
Všeobecné jazykové znalosti
|Nemecký jazyk viazaný na profesiu
Doba
trvania
4 až 48 týždňov
Termíny
Celoročne|každý pondelok|>pozri
moduly našej internet.stránky
Začiatoční
ci
→pozri štart modulov na:
www.sprachenmobil.com
Jazykové
úrovne
Začiatočníci (A1) až pokročilí (C2)
Rozvrh
hodín
Medzi 17.30 a 20.30 h | 2 termíny
do týždňa
Lekcie
2 x 3 výukové hodiny à 45 minút
Účastníci
Priemerne 4 študenti (max. 9)
Popis kurzu
Ak pracuješ či študuješ v regióne Drážďan a chceš
sa popri tom naučiť po nemecky alebo vylepšiť
svoje jazykové znalosti v spojení s tvojou
profesiou, odporúčame ti naše večerné kurzy
„After Work“. Tieto odborné sprievodné kurzy
môžeš navštevovať jeden alebo dva večery á 90
minút do týždňa.
Kurz sprostredkúva všeobecné jazykové znalosti,
gramatické základy a všetky jazykové schopnosti,
ako aj typické jazykové situácie v oblasti
pracovného ruchu. Lekcie sú vybudované
praktickým a komunikatívnym štýlom. V malých
učebných skupinách s priemernym počtom 4
účastníkov sa môžeš aj za krátky čas zdokonaliť v
ústnej komunikácii ako aj nadobudnúť množstvo
nových vedomostí.
Špeciálne kurzy
Ak navyše potrebuješ ešte znalosti v jednom
odbornom jazyku, ako napríklad obchodnej,
technickej nemčine alebo v oblasti hospodárstva,
odporúčame rezervovať ďaľšie súkromné hodiny.
Špeciálne kurzy
Okrem našej štandardnej kurzovej ponuky nájdeš u
KÄSTNER KOLLEG: Individuálnu výuku, Business
German, doškoľovanie učiteľov, prípravu na
Studienkolleg (C-Test), kultúrne kurzy, dieľňu
písania, online kurzy, Nemecký jazyk+praktiká,
workshopy „Nemčina & tanec“, „Nemčina naživo“,
„Nemčina+tenis“, výletné kurzy s jazykovým
mobilom. >>Ďaľšie informácie na požiadavku:
info@sprachenmobil.com
Poplatky kurzov nemeckého jazyka v
KÄSTNER KOLLEG v Drážďanoch
→ Jednorázový poplatok pri prihlásení: 25 € →10 % zľava
pre účastníkov s ISIC-kartou alebo povolením na štúdium
Intenzívn
y kurz
"Štandar
d 25"
Intenzívn
y
Kurz "
Letný 30
Príprav
ný kurz
DSH/Te
stDaF
1 týždeň
220
330
260
2 týždne
400
630
380
3 týždne
560
890
580
4 týždne
650
1080
765
Predĺženie o
ďaľší týždeň
145
245 €
170 €
Long term intenzívny kurz 8 týždňov
= 1200 €
→ Večerný kurz 12 týždňov
= 570 €

Možnosti ubytovania v
Drážďanoch
Podľa osobného vkusu organizujeme ubytovanie
buď vo vybraných rodinách, alebo v študenstskom
ubytovaní pri nemeckých študentoch, v súkromnom
apartmáne, ubytovni, alebo hotely. Opíš nám svoje
predstavy a my pre teba nájdeme tvoj druhý
domov v diaľke.
Ubytovanie v rodinách
Nami vybrané a „otestované“ rodiny ťa už od
začiatku privítajú otvorenou náručou, typickou
nemeckou priamou úprimnosťou voči hosťom. O
teba je "dookola postarané" a užívaš si pri tom
najväčšiu príležitosť jazykovej praxe. K tvojej
súkromnej izbe patria raňajky a na želanie
polpenzia.
Študentské ubytovanie (WG)
Spôsob ubytovania v byte v spoločnosti s
nemeckými študentami („WG“) patrí u našich
študentov k najobľúbenejším, pretože takto
spoznáš život a kultúru nemeckých študentov hneď
z prvej ruky.
Bývaš vo vlastnej izbe, ale delíš si kuchyňu a
kúpeľňu s dvoma až troma ďaľšími prevažne
nemeckými
študentami.
Na
želanie
ti
sprostredkujeme spolubývajúcich čisto mužského či
ženského pohlavia. Ubytovania tohto typu sa
väčšinou nachádzajú v blízkosti školy, sú teda bez
námahy dosiahnuteľné pešky alebo električkou.
Ubytovací štandard je jednoduchý, ale solídny,
typický pre študentov: „malé, ale vlastné“.
Väčšinou je v ponuke zahrnuté aj spoluužívanie
práčky, záhrady, televízora, telefónu, internetu a
dokonca bicykla.
Zváž prosím: U študentov sa neustále niečo
deje...utiahnuté povahy si tu teda skôr
nepochtnajú
Apartmán/ Výletné ubytovanie
Ak si želáš bývať skôr individuálne, osamote alebo s
partnerom a rodinou, sprostredkujeme ti aj
súkromné ubytovanie v apartmánoch s kuchynkou,
televízorom, telefónom v blízkosti školy alebo
uprostred zelene mimo centra mesta. Môžeš
rezervovať apartmán aj spoločne so svojím
partnerom alebo rodinou.
Naše služby začínajú už vo chvíli tvojho príchodu.
Podľa želania ťa vyzdvihneme na letisku/stanici a
doprevadíme k ubytovaniu. Okrem toho ti poradíme
okolo cenovo prijateľného stravovania, nákupov a
zábavy vo voľnom čase.
Poplatky za ubytovanie v Drážďanoch
* K dispozícii stoja aj apartmány pre viaceré osoby,
ceny na dopyt
** Polpenzia = 75 Euro na týždeň, Plná penzia = 150
EUR na týždeň
Pri dlhodobom pobyte umožňujeme discount na cenu
na týždeň pre jednu osobu
Študentské ubytovanie (WG)
→ Jednoposteľová izba, vlastné
stravovanie
95 €
Ubytovanie v rodinách
→ Jednoposteľová izba, inkl. raňajky
(polpenzia, plná p. na želanie)
145 €
Súkromný apartmán/štúdio*
→ Jednoizbové štúdio, vlastná kuchyňa a
kúpeľňa, vlastné stravovanie
350 €
Dvojposteľová izba, polov- alebo plná
penzia**, B&B, mládežnícka ubytovňa,
hotel
info@sprach
mobil.com
→ Poplatok za sprostredkovanie
ubytovania, jednorázový:
50 €

Kultúrny program u Kästner
Kolleg v Drážďanoch
Nudné popoludnia a
večery?
... iba ak chceš, inak v
Drážďanoch
nenájdeš
(skoro) nič, čo by tu
nebolo ;=)
Ako účastník nemeckého kurzu u KÄSTNER KOLLEG
v Drážďanoch si časťou našej internacionálnej
rodiny, ktorá sa okrem tvrdého učenia zabáva,
oslavuje a vychutnáva kultúrne podujatia.
Napríklad:
Lezenie,
trekking,
cyklistika,
pivná
záhrada,
pamätihodnosti,
potápanie, vyhliadkový
let balónom, výlet
parnou loďou, kajak &
rafting
na
Labe,
jazdectvo, beh, tenis,
golf, grilovanie & kino pod otvoreným nebom,
divadlo & Semperská opera, diskotéka & kurzy
salsy, vianočný trh- Striezelmarkt, medzinárodná
kuchyňa, bary a kaviarne, plávanie, hádzaná, stolný
tenis, múzeá & galérie, voľné korčuľovanie, výlety
do Berlína, Weimaru , Labského pieskovcového
pohoria a mnoho ďaľších ;-)
Stammtisch - „stôl
stálych hostí“- typicky
nemecké?!
Každý
týďeň
upsoriadavame
zaujímavé stretnutia
na
najkrajších
miestach ako aj so
zaujímavými osobami
nášho mesta – ako napríklad v rámci stretávok
Stammtisch- stoloch stálych hostí , kde svoju
nemčinu môžeš uplatňovať počas nenútenej
konverzácie ako aj dohodnúť stretnutia na
najbližší víkend.
Poznámka: Naša mnohostranná kutlúrna ponuka je
samozrejme zahrnutá v cene kurzu.
Kontakt
KÄSTNER KOLLEG e.V.
Tannenstraße 2, D-01099 Dresden
Tel: +49 351 80 36360
Fax: + 49 351 80 36894
E-Mail: info@sprachenmobil.com
Web: www.sprachenmobil.com
http://de-de.facebook.com/KaestnerKolleg
http://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=6CqF0V4oGJE